Nesamostalni "samostalni" toplinski sustav zgrade X - dio I

Pišući o nelogičnostima primjene i provođenja zakonskih odredbi o toplinskoj energiji na praktičnom primjeru, unazad nekoliko dana, ponadao sam se da ću moći krenuti sa ozbiljnijom analizom i nadasve, prijedlozima koji, po meni, imaju barem dvije dimenzije.
     Prvu što su na korist i dobrobit vlasnika-suvlasnika više stambenih objekata i drugu, a koja se javlja kao posljedičnost prve, što se time pridonosi dugoročnoj dobrobiti cjelokupnoj zajednici, a ne samo pojedincu i još k tome kratkoročno.
Kad ono shvatim da bih pogriješio možda obzirom da nisam "okončao" situaciju oko i za konkretnu zgradu jer u međuvremenu su uslijedili događaji, informacije i činjenice koje su naprosto prešućivane i to nekoliko mjeseci, a koje se tiču svih vlasnika-suvlasnika i to bez obzira na "uključen - isključen". Pa onda smatram da sam u obvezi malo detaljnije još pisati u svom vjerovanju da možda ipak dam svoj skroman doprinos da se naša "sljepoća" barem ublaži ako već ne "izlijeći".  

     Eh, da se ne bi nakaradno provodile, a nadasve i još više zloupotrebljavale, u praksi ionako monopolistički nametnute zakonske odredbe (posebno mislim na Zakon o tržištu toplinske energije i to u dijelu koji se odnosi na tzv. "samostalni toplinski sustav"), u zgradi o kojoj pišem (nazvati ću je zgrada "X"), pokušalo se okupiti korisnike toplinskog sustava grijanja ("uključeni") jer se očekuje, po prirodi stvari, da je njihova zainteresiranost, odgovornost i na kraju pravo o odlučivanju ipak daleko veća nego onih koji taj sustav niti "konzumiraju", a samim time im i nije potreban. Razumljivo je da su rijetke osobe koje nešto danas čine zbog boljitka drugih, zar ne?
      I tako je došlo do sastanka "uključenih" na koji je bio pozvan prvenstveno Predstavnik vlasnika-suvlasnika, pa predstavnik Upravitelja i također predstavnik potencijalnog "novog" kupca toplinske energije.
Većina "uključenih" je uočila ozbiljnost sastanka i odazvala se na isti. Međutim, od ostalih pozvanih nije došao nitko. Zašto? U ovom trenutku ima u mojoj glavi previše pretpostavki za previše mogućih "scenarija" pa o njima sada ne želim špekulirati.
     U nastavku iznosim sadržaj Promemorije koja je bila rezultat održanog sastanka "uključeni", kao i priloge (osim popisa imena i prezimena):


  PROMEMORIJA

SA SASTANKA VLASNIKA-SUVLASNIKA VIŠE STAMBENE ZGRADE STJEPANA VUKOVIĆA 4, VARAŽDIN, održanim dana 25.09.2014. godine, u 17,00 sati, a vezano na problematiku grijanja i pripreme tople vode u predstojećoj sezoni 2014/2015 godine 


Sastanku su prisustvovali vlasnici-suvlasnici (predstavnici istih):
·         Popis prisutnih sastavni je dio ove promemorije – prilog br. 1.

Sastanak je koordinirala gđa. Bojana Božović prema zamolbi vlasnika-suvlasnika koji, s danom održavanja sastanka, koriste toplinsku energiju u samostalnom toplinskom sustavu (Zakon o tržištu toplinske energije) i to u vremenu potrebitog grijanja, a također i za pripremu potrošne tople vode kroz cijelu kalendarsku godinu.
Obzirom da je trenutno stanje korisnika koji koriste opskrbu toplinskom energijom za grijanje i pripremu tople potrošne vode nedefinirano u smislu „kupac toplinske energije“ (sukladno navedenom Zakonu), odnosno, dosadašnji „kupac toplinske energije“ raskinuo je postojeći Ugovor, a „novi“ nije odabran (sukladno navedenom Zakonu), vlasnici-suvlasnici koji u samostalnom toplinskom sustavu koriste vlastitu zajedničku kotlovnicu za grijanje (sukladno vremenskom razdoblju potrebe za isto), a također i za pripremu potrošne tople vode, izražavaju svoje nezadovoljstvo postojećim stanjem.
Naime, trenutno stanje korisnika koji koriste samostalni toplinski sustav za pripremu tople potrošne vode je poznat i preraspodjela troškova za korištenje istog nije sporna.
Međutim, unazad nekoliko sezona grijanja, došlo je do prekomjernog „isključenja“ („plombiranja“) grijućih tijela (radijatora) po pojedinim stanovima, a što je rezultiralo trenutnim stanjem da je cca 52 % neto grijane površine u statusu „uključeno“, a cca 48% iste površine u statusu „isključeno“ s tim da trenutno pravo stanje „isključenost“ nije provjeravano, a samim time nije niti vjerodostojno kao neko „početno“ stanje za novog kupca toplinske energije.

Konzultirajući se sa kompetentnim ustanovama i pojedinim osobama iz područja „toplinarstva“, vlasnici-suvlasnici zgrade donijeli su Odluku prema kojoj se sveukupna potrošnja toplinske energije dijeli u omjeru 65 : 35 % u smislu „uključeni – isključeni“ u sustavu grijanja (priprema tople potrošne vode nema refleksivnosti na period grijanja).
Taj način obračuna je primijenjen do sada od bivšeg „kupca“ toplinske energije.
Otkazom Ugovora dosadašnjeg kupca toplinske energije, novi kupac toplinske energije dao je prijedlog svog Ugovora koji bi, u skladu sa važećim Zakonom, trebao potpisati Predstavnik vlasnika u ime svih vlasnika navedene zgrade.
Prema tom prijedlogu Ugovora zgrada se svrstava u kategoriju potrošača toplinske energije kao u centralnom toplinskom sustavu, a što navedena zgrada nije (vlastita krovna kotlovnica), a što pak rezultira, u odnosu na dosadašnje stanje, mjesečno troškovno opterećenje za zgradu uvećano za 44%, za istu potrošnju energije i za istu kvalitetu pružene usluge (tržni uvjeti se nisu promijenili).
        
Obzirom na gore navedeno, vlasnici koji su u statusu „uključeni“ smatraju i traže da:
 1. Predstavnik vlasnika-suvlasnika iznađe rješenje da se utvrdi stvarno trenutno stanje u smislu statusa „uključeni – isključeni“ u sustavu grijanja
 2. Da Predstavnik poštuje pravila i načela struke kao i zakonom propisane radnje oko zaštite prava svih korisnika (potrošača) toplinske energije
 3. Da kod prijedloga za odabir kupca toplinske energije koristi dosadašnje postignute i u praksi potvrđene načine i iskustva sličnih „zgrada“
 4. Da se poštuje dosadašnja Odluka omjera „35 : 65 %“ prilikom preraspodjele ukupnih troškova bez obzira kojeg kupca toplinske energije odabrali
 5. Da se isti obvezuje unutar primjerenog vremenskog roka (max. mjesec studeni o.g.) započeti provoditi aktivnosti vezano na:
  1. Završetak pravnog procesa oko vlasništva nad kotlovnicom (kotlovnica je u  vlasništvu zgrade ali nije dovršen proces naknade vrijednosti za isto od strane tvrtke TERMOPLIN)
  2. „Etažiranje“ zgrade da se jednoznačno utvrde iznosi neto korisne površine, a samim time i neto grijane površine pojedinih stambenih jedinica
  3. Pokrenuti aktivnosti u sklopu nacionalnog plana RH vezano na energetsku učinkovitost kako bi zgrada ostvarila poticajna sredstva za isto u minimalnom iznosu 40 % od investicije (novi natječaj je u pripremi i biti će objavljen u toku mjeseca prosinac o.g.)
  4. Intenzivirati aktivnosti u suradnji s Upraviteljem u smislu da se prije 2016. godine iznađe način mjerenja potrošnje toplinske energije za svaku stambenu jedinicu (stan) kako bi se izbjegla dosadašnja situacija
  5. Ako procijeni da je među vlasnicima dogovor neizvjestan ili ga se ne može postići iz bilo kojeg drugog razloga, pokrene pravni postupak pred mjesno nadležnim sudom

Promemoriju potpisuju vlasnici-suvlasnici prema priloženim listićima za izjašnjavanje da li se „slažu“ ili „ne slažu“ s ovom promemorijom – prilog br. 2.

Promemorija sa rekapitulacijom potpisa dostavlja se:

 1. Predstavnik vlasnika-suvlasnika
 2. Upravitelj zgrade
 3. Novoizabrani kupac toplinske energije
 4. Suvlasnici-vlasnici zgrade (prema stambenoj jedinici)
 5. Ostali 
a kao prilog i usporedba dosadašnjih troškova kao i usporedba cijena u nekim gradovima i to tamo gdje je kupac toplinske energije HEP Toplinarstvo:


     Promemorija sa prilozima bila je i "službeno" dostavljena na adrese koje su navedene na kraju promemorije.
Obzirom na vremenske i kalendarske uvjete nadobudno se čekao neki odgovor barem od Predstavnika svih vlasnika-suvlasnika (bez obzira na natpolovičnu većinu, smatram da se ovdje radi o "većini" korisnika sustava o čemu ipak oni imaju neku malo veću odgovornost, a samim time vjerojatno i prava, a ne o pitanju npr. tko će čistiti zajedničke prostorije...), ako već nisu imali interes Upravitelj i potencijalni "novi" kupac toplinske energije za zgradu "X". Međutim ništa. Niti odgovora, niti sastanka, već samo kuloarske priče kako i to priliči sredini koja se dala "podijeliti", po mom osobnom mišljenju, zbog nerazumijevanja situacije, a većim dijelom i zbog vlastite naivnosti i inertnosti i nadasve pod politikantskim pritiscima. No, ne zamjeram jer "običan" građanin u većini slučajeva biva lako manipuliran, a pogotovo u neuređenom sustavu koji je davno izgubio pojam vrijednosti, koji nema moralnu krizu, već krizu morala.
     I tako, vrijeme je prolazilo, (srećom pa je "bablje ljeto" nešto duže potrajalo pa nije bilo potrebno niti grijati objekt), kad jednog dana u sandučiće stiže Ugovor o potrošnji toplinske energije za sezonu grijanja 2014/2015 godine.
Hvale vrijedan napor, pomislih, ipak se uvažilo barem nešto iz Promemorije pa su odgovorne osobe ipak makar "šutke", nešto i "popravile". Kad ono, "grom iz vedra neba"!!!

Evo u nastavku i tog dugo iščekivanog Ugovora (naravno bez priloga 2. (imena i prezimena), ali i bez priloga 1. koji nije niti priložen kao prilog uz Ugovor!):


     Biti će interesantno analizirati ga, a posebice s pozicije građanina, a o tome u nastavku... 
Objavi komentar